Gedragscode

Volleybal is een ploegsport! Afspraken en teamspirit zijn dus zeer belangrijk. Daarom werd binnen de club een gedragscode opgesteld, een reeks regels en afspraken waarmee elke speelster moet rekening houden, zowel op trainingen als wedstrijden.

Zoals je hieronder kan lezen, hebben deze afspraken te maken met communicatie, stiptheid, materiaal, inzet en respect. Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat deze duidelijke afspraken nauwgezet nagekomen worden door iedereen!

Bij betaling van het lidgeld gaat men akkoord met ons charter (www.vosta.be/club/charter) en deze gedragscode.

Algemene gedragscode


Artikel 1 – Elke jeugdspeelster voert de opdrachten uit die gegeven worden door de trainers, coaches, zaalverantwoordelijke, bestuursleden en begeleiders van de ploegen.


Artikel 2 – Afzeggingen, niet-deelname aan wedstrijden, trainingen, stages en tornooien, worden steeds zo snel mogelijk verwittigd. Indien de trainer niet bereikt kan worden, aan                          de ploegverantwoordelijke.


Artikel 3 – Elke jeugdspeelster is zelf verantwoordelijk voor haar uitrusting. Elke beschadiging wordt onmiddellijk gesignaleerd aan één van de ploegverantwoordelijken. Bij het                                 verlaten van de club moeten wedstrijdshirt, broekje en trainingspak aan de ploegverantwoordelijke overhandigd worden.

                     Bij misbruik of niet-teruggave zal de werkelijke kost aangerekend worden.  Trainingspak en wedstrijduitrusting blijven dus ten allen tijde eigendom van de club!!!     


Artikel 4 – Alcohol, tabak en drugs worden strikt verboden. Overtreding hiervan kan uitsluiting bij de club tot gevolg hebben.


Artikel 5 – Onenigheid tussen twee of meer jeugdspeelsters moet onmiddellijk uitgepraat worden. Dit gebeurt onderling of door bemiddeling van de trainer, ouders of bestuur.                                                    

Artikel 6 – Iedereen is op de hoogte van de gedragscodes die gelden voor de ploeg: zowel de algemene gedragscode, de wedstrijdcode, als de trainingscode.


Artikel 7 – Wij treden naar buiten als een ploeg. Alle activiteiten (training, wedstrijd, maaltijden, besprekingen, …) worden stipt bijgewoond. 


Artikel 8 – Elke kwetsuur of revalidatie wordt voor de aanvang van elke activiteit gemeld aan de trainer.Wedstrijdcode


Artikel 1 – 45 minuten voor de wedstrijd is iedereen aanwezig in de zaal. Men komt altijd toe in het trainingspak van de club.


Artikel 2 – 30 minuten voor de wedstrijd is iedereen op het terrein in uniforme kleding (taping, indien nodig, reeds uitgevoerd), klaar om de opwarming te starten.
                     Tijdens thuiswedstrijden worden de zaal ( banken, scheidsrechterstoel, scorebord,..), de palen en de netten door de speelsters in orde gebracht.       

               

Artikel 3 – Speelsters die niet op het terrein staan, moeten op ieder ogenblik klaar zijn voor een wissel. Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg zich rond de coach.


Artikel 4 – Op de bank en naast het terrein zal steeds orde heersen.


Artikel 5 – Alleen de ploegkapitein mag de officiëlen (scheidsrechter, markeerders, …) toespreken. Zij doet dit op een beleefde manier.


Artikel 6 – Na elke wedstrijd zal iedere speelster de tegenstrever de hand drukken en de kapitein zal eveneens de officiëlen groeten.


Artikel 7 – Na het groeten van de tegenstrever verzamelt de groep zich rond de coach. Een korte nabespreking wordt gehouden, waarin ook de afspraken voor de volgende                                    training of wedstrijd worden gemaakt.


Artikel 8 – Na de nabespreking neemt iedereen deel aan het wegbergen van het materiaal. (banken, palen, netten, …) 


Artikel 9 – Een gekwetste speelster is in de mate van het mogelijke aanwezig op de wedstrijd.


Artikel 10 – Fair-play op het terrein (t.o.v. ploegmaat en tegenstander) wordt nooit uit het oog verloren.


Artikel 11  - Ook in de cafetaria achteraf vertegenwoordigen de speelsters Vosta. Het trainingspak wordt dus ook tijdens deze momenten gedragen.TrainingscodeArtikel 1 – Iedereen is steeds 15 minuten voor het aanvangsuur aanwezig.


Artikel 2 – Taping en medische verzorging gebeuren vooraf.


Artikel 3 – De speelsters zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van het materiaal (net, ballen, toestellen, …).


Artikel 4 – Vijf minuten voor het aanvangsuur verzamelt iedereen op het veld.


Artikel 5 – Tijdens de training worden de pauzes aangegeven door de trainer. Iedereen zorgt zelf voor water.


Artikel 6 – Mekaar aanmoedigen en steunen tijdens de training maakt zowel jezelf als de groep sterker.


Artikel 7 – Alle kwetsuur-verhogende factoren dienen vermeden te worden tijdens de training:                       

  • in de zaal: verloren ballen, onstabiele banken, … moeten verwijderd worden.
  • persoonlijk: sieraden, armbanden, kettingen, ringen, horloges, … worden weggelaten.


Artikel 8 – De training kan niet verlaten worden zonder toestemming van de trainer.


Artikel 9 – Alle speelsters helpen mee het materiaal weg te plaatsen.


Artikel 10 – Tijdens de training worden vragen, discussies, opmerkingen tot een minimum beperkt. Vragen kunnen gesteld en opmerkingen gegeven worden na de training. Wens je liever een individuel gesprek met de train(st)er, aarzel dan niet en contacteer hem/haar zo snel mogelijk.