Wat bij een ongeval?

Wat te doen bij een sportongeval ?


Een aangesloten Vosta-lid, al dan niet speler of speelster, is verzekerd bij Ethias voor lichamelijke letsels opgelopen tijdens een door de club georganiseerde activiteit.
Ook letsels opgelopen op weg naar en terug van een activiteit binnen de normale tijdspanne vallen daar onder.


Opgelet : een gebroken bril of materiële schade wordt echter niet gedekt!Een ongeval moet in principe binnen de 8 dagen aangegeven worden.
Dit doe je door het aangifteformulier in te vullen en zo snel mogelijk te bezorgen aan de train(st)er of ploegverantwoordelijke. 

(je kan dit ook inscannen en doorsturen als een .pdf document naar mieke.turck@vosta.be.


Wij zorgen dan voor de aangifte bij Ethias.


Het Ethias_aangifteformulier vind je hier.


Rubriek 1 “identiteit van de verzekeringsnemer” moet niet worden ingevuld. Vergeet het medisch attest van de geneesheer niet!Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvang je per post een melding met het dossiernummer,
en een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
Je dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen.
Vervolgens moet je de bewijsstukken van de medische kosten overmaken aan Ethias
(gelieve steeds dossiernummer en rekeningnummer te vermelden).
Ethias betaalt de behandelingskosten steeds rechtstreeks aan het slachtoffer terug.
Het verdere beheer en de afhandeling van het schadegeval gebeurt rechtstreeks door Ethias.
Vergeet niet bij de communicaties met Ethias het dossiernummer van Ethias te vermelden.
Voor te leggen schadebewijsstukken :
Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan,
waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst.
De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.


De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van :
- Origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit.
- Originele apothekersnota’s.
- Ziekenhuisfactuur​​.
​​
Genezigingsattest.
Vooraleer u terug kan/mag spelen, dient u ALTIJD een genezingsattest op te sturen,
zonder dit attest bent u niet verzekerd indien u hervalt of een nieuwe kwetsuur oploopt.
Na ieder aangegeven ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en Ethias niet tot tussenkomst gehouden is)


De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:
Ethias – Sportongevallen – Volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.21
info.verzekering@ethias.beMeer info over de verzekering kan je vinden op www.volleyvlaanderen.be/verzekering.