Tegemoetkoming van het lidgeld door de mutualiteit.

Via onderstaande links kan u de juiste formulieren downloaden.


Print deze af, vul ze in en geef ze af aan jouw ploegverantwoordelijke of iemand van het bestuur.

Wij controleren de gegevens en ondertekenen het document.

Dit bezorgt u dan aan uw ziekenfonds.
 


Noot: Voor de Christelijke Mutualiteit is het voldoende dat u het document samen met een betalingsbewijsje afgeeft. Deze moet niet meer ondertekent worden door Vosta.